Deltagerrepræsentantvalg 2023

Deltagerrepræsentantvalg 2023

                             GOK RANDERS
              Deltagerrepræsentantvalg 2023   

                            Torsdag den 16. marts kl. 17.30
                             Forhallen /cafeteria hos Water & Wellness
                             Viborgvej 80, 8920 Randers NV

Dagsorden:


1. Valg af dirigent/ordstyrer:
2. Valg af referent:
3. Valg af to stemmetæller:
4. Godkendelse af Dagsorden:
5. Opstillerforslag til deltagerrepræsentant og Suppleant:
Ulla Hartvig og Hanne Irma Johansen opstiller, er der andre der
ønsker at stille op til disse to poster.
6. Valg af deltagerrepræsentant:
Nuværende: Ulla Hartvig fra 01 og 06, ønsker at genopstille
til bestyrelsen.
7. Valg af Suppleant:
Nuværende: Hanne Irma Johansen fra 04. ønsker at
genopstille til bestyrelsen, er der andre der ønsker at stille op
til bestyrelsen.
8. Eventuelt:
Vigtigt at møde op til deltagerrepræsentantvalg og generalforsamling for at foreningen kan bestå. Er der nogen der kunne tænke sig at arbejde i bestyrelsen. Ingen bestyrelse er = ingen varmtvandstræning. Vi må stå sammen og bevare GOK.
Man sidder kun i bestyrelsen et år ad gangen ved disse to poster.

De bedste hilsener

Pbv.        

Jonna Østergaard Bach
Formand:

GOK- RANDERS


GOK Randers er vært ved en lille anretning + drikkevare og kaffe/ te med sødt
Tilmelding senest fredag den 10. marts kl. 16:00 på tlf. 2680 1025