Udleveret /udsendt uge 10, den 07-03-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                          GOK Randers

Indkalder hermed til ordinær
G E N E R A L F O R S A M L I N G
Onsdag den 22. marts 2023 kl. 18.00
Randers Badmintonhaller Bane 7

Boghvedevej 30, 8920 Randers NV

DAGSORDEN iflg. vedtægter.

01: Valg af dirigent

02: Valg af referent

03: Valg af to stemmetæller

04: Beretning fra bestyrelsen

05: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

06: Fastsættelse af kontingent til GOK Randers (årligt på nuværende kr. 75,-)

07: Behandling af indkomne forslag

08: Valg til bestyrelse                 3 Bestyrelsesmedlemmer       for 2 år
                                                      2 Suppleanter                            for 1 år
09: Valg af revisor                                                                          for 2 år

                                                      1 Revisorsuppleant                   for 1 år
10: Eventuelt.

Kun for medlemmer af GOK Randers

Pbv.
Jonna Østergaard Bach
Formand


GOK- Randers er vært ved hovedret, 1 drikkevare, kaffe/te + sødt til Generalforsamlingen.
Tilmeld på telefonnr. 2680 1025
SU: Senest onsdag d. 15. marts kl. 16:00