Tilmelding

TILMELDING
Tilmelding via vores hjemmeside www.gok-randers.dk
Eller kontakt skoleleder Jonna Østergaard Bach på tlf. 2680 1025 el. E-mail: info@gok-randers.dk
Kontortid: hver tirsdag og torsdag kl. 10.30 - 12.00 (ikke i ferieperioden)

Betaling i henhold til aftale med skolelederen, kan indsættes på:
Reg.nr. 9388 Kontonr. 39 000 91 256 i Sparekassen Djursland.
Husk at skrive dit navn og holdnummer på ved overførslen.

TILMELDING PÅ FLERE HOLD
Ved tilmelding på flere hold, er der rabat på efterfølgende hold på kr. 300,00 pr. hold.
Kontakt skolelederen ved tilmelding på flere hold.  

CHIP ARMBÅND
Ved opstart, eller prøvelektion på hold hos GOK Randers, får man udleveret et blå chip-armbånd for indgang til Water & Wellness. SKolelederen eller et bestyrelsesmedlem vil udleverede dette i forhallen eller ifølge aftale. 
Hvis man stopper hos GOK Randers, skal armbåndet afleveres til skolelederen el. et bestyrelsesmedlem. 
Bortkomne armbånd erstattes med 100 kr. som indbetales på reg.nr. 9283 kontonr. 3900091256 - Oplys venligst navn, efternavn og holdnr.

Se endvidere under betalingsbetingelser