Tilmelding

TILMELDING
Tilmelding via vores hjemmeside www.gok-randers.dk

eller til skoleleder

Hanne Anaia Tempeldal

Tlf.: 2680 1025
GOKRanders@gmail.com 

Kontortid:
mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8:00 - 8:45.

TILMELDING PÅ FLERE HOLD
Ved tilmelding på flere hold, er der rabat på efterfølgende hold på kr. 300,00 pr. hold.
Kontakt skolelederen ved tilmelding på flere hold.  

CHIP ARMBÅND
Ved opstart, eller prøvelektion på hold hos GOK Randers, får man udleveret et blå chip-armbånd for indgang til Water & Wellness. Der vil være kuvert klar i reception iflg. aftale med skolelederen.


Hvis man stopper hos GOK Randers, skal armbåndet afleveres til skolelederen eller til et bestyrelsesmedlem. 
Bortkomne armbånd erstattes med 100 kr. som indbetales på reg.nr. 9283 kontonr. 3900091256 - Oplys venligst navn, efternavn og holdnr.

Se endvidere under betalingsbetingelser