Info om Deltager og Medlem

Når man starter på et af GOK Randers hold er man deltager på et hold. Som deltager kan man være med til at vælge en deltagerrepræsentant til bestyrelsen. 

Det sker årligt. Læs referat fra valg den 7. marts 2024 

 

Man kan også vælge at tegne sig et medlemskab af GOK Randers. 

Som medlem får du adgang og stemmeret til foreningens generalforsamling. Alle kan blive medlemmer, uanset om du går på et hold eller blot ønsker at støtte op om foreningen. 

Som medlem støtter du foreningen og bestyrelsen bag og er en stor hjælp i at GOK Randers vedbliver at være en sund og dynamisk forening.

Kontingent pr. år er 75 kr.

Medlemskabet kan tegnes løbende (det skal fornyes årligt og senest 14 dage før indkald til Generalforsamlingen, hvis man ønsker at deltage der). 


Beløbet skal indbetales på foreningskontoen for medlemmer i Sparekassen Djursland:

Reg.nr. 9388   kontor nr. 3530185582

Husk venligst at oplyse dit fulde navn (og gerne hold nr.) ved indbetaling.