Betingelser for betaling

Køb af kurser og lignende her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2).
Framelding og tilbagebetaling kan dog ske indtil 14 dage før holdstart mod et gebyr på kr. 150. Derefter er tilmeldingen bindende.

Ved en pludselig og uforudsigelig opstået hændelse /skade på systemet i WWR, gælder også for hændelig uheld af de besøgende i WWR, anses dette for force majeure, hvor ingen af parterne hæfter for hændelsen. Dette kan forekomme højst 1-2 gange pr. sæson. Her kan der ikke ydes nogen form for refusion eller erstatningstid.

Hvis kurset/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.